Home

Gerda van ’t Spijker

Aan ieder verhaal zitten meerdere kanten. Als journalist wil ik die de lezer laten zien. En het liefst ook laten meevoelen. Want pas dan beklijft het.

De lezer van mijn artikelen leert iets over de wereld waarin hij leeft, maar ook over zichzelf. Hij doet kennis op en denkt na over zijn eigen standpunten.

Ik ga niet voor wat in de mode is, maar voor wat de moeite waard is.
Complexe onderwerpen breng ik terug naar de essentie en leg ze helder uit. Ingewikkelde materie hoeft immers niet zwaar te zijn.
Hiervoor doe ik gedegen onderzoek. Research doen vind ik leuk, ik leer er zelf ook van.

Ik ben oprecht geïnteresseerd in de mensen die ik interview, waardoor zij zich vrij makkelijk openen. En de mooie verhalen zich bijna vanzelf schrijven.

Verder werk ik snel en secuur. Ik maak inhoudelijk degelijk werk en lever goed verzorgde teksten. In opdracht of vanuit een eigen idee.

Wilt u contact met mij opnemen? Dat kan via e-mail (gerda@gerdavantspijker.nl).